چای سازلمسی مک استایلرمدل MC-314

2,105,000 تومان

– تنظیم حرارت

– تبدیل به حالت ارام جوش

– صفحه شیشه ای لمسی

چای ساز لمسی مک استایلرمدل MC-314
چای سازلمسی مک استایلرمدل MC-314

2,105,000 تومان

مقایسه