تلق رو میزی 0/5 میلی متری – (ورق PVC)

499,000 تومان

–  شفاف. انعطاف پذیر. ضدلک

–  ضخامت: 0/5 میلی متر

–  عرض :140 سانتی متر

–  طول : 3متر

–  ابعاد کلی: 3* 1/4 *0/5

این ابعاد کلی محصول است و انعطاف پذیر میباشد. حالت شکنندگی ندارد وقابل برش میباشد.

منعکس کننده نور نمیباشد.

 

حراجی تو-تلق رو میزی 0/5 میلی متری
تلق رو میزی 0/5 میلی متری – (ورق PVC)

499,000 تومان

مقایسه